Innhold

Aktivitetskalender finner du nå nederst på forsiden, under Aktuelt. I Aktivitetskalenderen vil du få en oversikt over neste politiske møte, kino, idrett og arrangementer som skjer i kommunen. Det blir også lagt til en snarvei under søkefeltet på forsiden for å synliggjøre denne nye funksjonen.

Synlighet for frivillighet

I Hasvik kommune er det et meget godt utvalg av forskjellige lag og foreninger. På folkemøte angående Bygdevekstavtalen i Breivikbotn 19.04.23 fikk innbyggerne muligheten til å gi innspill til hvordan Bygdevekstavtalen skulle utformes. Flere innspill og refleksjoner var knyttet mot frivilligheten og synligheten av det som skjer på frivillig basis i Hasvik kommune. Denne aktivitetskalenderen er et av tiltakene Hasvik kommune gjør for å bidra til økt synlighet for lag, foreninger, idrett og frivillighet.

Hvordan registrere arrangementer

Sitter du i styret for et lag eller en forening, eller vil du arrangere noe selv?

Send oss en e-post på postmottak@hasvik.kommune.no med bruk av denne malen.

Denne kalenderen er avhengig av at lag og foreninger tar kontakt. Det er kun oss på servicetorget som kan legge inn arrangementene.