Årets Sørøyborger 2024

Årets Sørøyborger 2024 vil bli satt opp som en drøftingssak i formannskapets møte den 6. juni 2024. 

I den forbindelse ønsker ordfører at aktuelle kandidater nomineres til tittelen. Begrunnede forslag til årets Sørøyborger kan registreres i dette skjemaet.  Det er kun nominasjoner som sendes inn via dette skjemaet som blir vurdert.

  
Frist for innsending settes til 5. juni 2024 kl. 15:00.

Beslutningen tas i Formannskapets møte den 6. juni 2024 og offentliggjøres ved et høvelig arrangement i løpet av Sørøysommeren.  

I 2023 ble Georg Kim Jensen (Geo) utnevnt til årets Sørøyborger.  På grunn av korona-pandemien ble det ikke utnevnt Sørøyborger i 2020, 2021 og 2022.
I 2019 ble Renate Olsen utnevnt, og i 2018 Anita Sem Henriksen.

Kulturprisen 2024

Kulturprisen for 2024 vil bli satt opp som drøftingssak i formannskapet den 6. juni 2024. 

Kulturprisen tildeles en gang per år av Formannskapet. Tildelingen offentliggjøres ved overrekkelsen.

Hasvik kommunes kulturpris gis for å hedre god innsats for det frivillige kulturlivet i kommunen. Kulturprisen er ment å være en stimulans til å øke innsatsen på dette feltet. Kulturprisen kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hasvik kommunes kulturliv gjennom nytenkning og/eller verdifull innsats. Den som tildeles kulturprisen skal være bosatt i Hasvik kommune. Prisen kan også deles.

 

Prisen blir utdelt av ordfører eller den han tildeler myndighet for ved et større arrangement under Sørøysommer. Dersom Formannskapet ikke kan finne aktuelle kandidater til kulturprisen, vil det ikke bli foretatt noen tildeling dette året, og midlene vil bli overført til andre kulturformål.