Logo - Statens vegvesen

Informasjon fra Statens vegvesen:

Vedtak V5-4-72-2017 Fartsgrensesone 30 km/t fv. 882 og kommunale veger Hasvik

Av trafikksikkerhetsmessige årsaker og høyt fartsnivå innføres det fartsgrensesone 30 km/t i Hasvik.

24. mai 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Renholder Hasvik

Hasvik kommune har ledig 35 % fast stilling som renholder ved Hasvik barnehage.

24. mai 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Ledige stillinger i kommunens barnehager

Hasvik kommune har ledige stillinger som barne- og ungdomsarbeider.

24. mai 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Protokoll fra møte i formannskapet 15.05.17

Protokollen fra møtet i formannskapet 15.05.17 er lagt ut.

22. mai 2017 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Barnevernkonsulent

Hasvik kommune har ledig fast 100 % stilling som barnevernskonsulent med tiltredelse 1. juli 2017.

19. mai 2017 Les mer ››