NAV-logo

NAV Hasvik stengt

Grunnet ferieavvikling og ledersamling er NAV Hasvik ubemannet og holder stengt fredag 09.12.16.  For kontakt med NAV, bruk nav.no eller ring 55 55 33 33.

06. desember 2016 ››
Hasvik kommunevåpen

Kommunale avgifter og gebyrer for 2017

Hasvik formannskap har lagt fram sin innstilling til kommunale avgifter og gebyrer for 2017.

01. desember 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Hasvik formannskap har i henhold til kommuneloven lagt fram sin innstilling til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020.

01. desember 2016 Les mer ››

Nytt telefonsystem fra 01.12.16

Hasvik kommune tar i bruk et nytt telefonsystem fra 01.12.16. 

29. november 2016 Les mer ››
bostøtte

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

29. november 2016 Les mer ››