Vuođđoskuvlaoahpahus – vuoigatvuohta nuvttá oahpahussii

Norgga ohppiin lea riekti oažžut nuvttá almmolaš vuođđoskuvlaoahpahusa. Jus skuvla gáibida ahte oahppit dahje váhnemat galget máksit olggosgoluid oahpahusa oktavuođas, de gal sáhtát váidit skuvlii.

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Beskrivelse

Norgga ohppiin lea riekti oažžut nuvttá almmolaš vuođđoskuvlaoahpahusa. Jus skuvla gáibida ahte oahppit dahje váhnemat galget máksit olggosgoluid oahpahusa oktavuođas, de gal sáhtát váidit skuvlii. Dát sáhttá leat omd. olggosgoluid oahpponeavvuid ovddas, skuvlasáhtu ovddas, leairaskuvllas orruma ovddas, skuvlamátkkiid ovddas dahje eará mátkkiid ovddas. Jus skuvla ii  rievdat mearrádusas dahje bargovugiid, de sáhtát váldit oktavuođa fylkkamánniin, gii dárkkista vuođđoskuvllaid doaimmahusa.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Lover

Forvaltningsloven

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Monika Olsen
Tittel:Oppvekstleder
Telefon:78 45 27 21
Mobil:91 34 03 61
Epost:oppvekstleder@hasvik.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-08-17 10:42
Gyldig fra2018-08-01
Gyldig til2020-12-31