FeFo pressemelding

Viderefører sesongkvote for snarefangere

For inneværende sesong innfører FeFo en sesongkvote på 50 ryper pr. snarefanger.
- Vi oppfordrer både jegere og snarefangere til å vise måtehold, og innfører for inneværende sesong en sesongkvote på 50 ryper pr. snarefanger, sier nestleder i FeFos utmarksavdeling og småviltansvarlig Einar J. Asbjørnsen. - Som følge av lave bestander av rype de siste årene ønsker vi å begrense uttaket av fugl for å sikre størst mulig hekkebestand til våren. Noen snarefangere melder også om at de ikke fangster av hensyn til den lave rypebestanden, avslutter han. Dagskvoten for jegere på to liryper og tre fjellryper videreføres også ut sesongen. Styret i FeFo har åpnet for at snarefangere med særlige behov kan søke om en større sesongkvote.
Snarefangst av rype - foto: Lars Krempig
Snarefangst av rype - foto: Lars Krempig
Styret i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) vedtok i desember 2009 å innføre sesongkvote for snarefangere når ressurshensynet krever en begrensing i uttaket. For sesongen 2009-2010 ble denne kvoten satt til 50 ryper pr. snarefanger. FeFo viderefører denne sesongkvoten for inneværende sesong, men åpner likevel opp for at fangstfolk med særlig behov kan søke om større kvoter.

Del dette: