Vest-Finnmark krisesenter - representanter til styret

Valgt av kommunestyret 02.05.12 - sak 18/12 - for 2011 - 2015:

Representant

Hanne Nilssen

Vararepresentanter

Ann Mari Christensen
Geir A. Iversen

Statlig informasjon