Vergemål

Vergemål og fullmakter

I noen situasjoner kan det være nødvendig å ha fullmakt når du skal opptre eller innhente opplysninger på vegne av andre.

I noen situasjoner kan det være nødvendig å ha fullmakt når du skal opptre eller innhente opplysninger på vegne av andre.  Dette gjelder kanskje spesielt i møte med offentlige myndigheter og finansinstitusjoner. 

Det er Statsforvalteren som ivaretar vergemålsoppnevning. Det å få oppnevnt en verge innebærer at en person får hjelp til gjøremål som er nødvendig, slik at vedkommende kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet.  

Det å opprette vergemål en lengre prosess.  Det er derfor blitt stadig mer vanlig å selv opprette en fremtidsfullmakt. Dette er et alternativ til vanlig vergemål, og er definert i Vergemålsloven slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.» 

Den som oppretter en fremtidsfullmakt vil med dette selv utpeke hvem som skal ivareta vedkommende sine interesser. Fullmakten kan skrives av vedkommende fullmaktsgiver selv.  Dersom fremtidsfullmakten ivaretar behovene til fullmaktsgiver, vil det ikke være nødvendig å få oppnevnt en verge selv om vedkommende blir så syk at han/hun ikke lenger kan ivareta sine interesser.

 

Les mer om temaet her:

https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Vergemal/

https://www.vergemal.no/

Del dette: