Logo - Fylkesmannen i Finnmark

Vergemål = Fylkesmannen

Den 1. juli trer ny vergemålslov i kraft, og Fylkesmannen overtar oppgavene som de kommunale overformynderiene har hatt frem til nå.

Det betyr at opprettelse av vergemål, oppfølging av verger og ellers alt annet som har med vergemål å gjøre blir Fylkesmannens oppgave. Statens sivilrettsforvaltning på Hamar blir ny klage- og tilsynsinstans for hele landet. Alle spørsmål om vergemål skal nå rettes til Fylkesmannen!

Kontaktinformasjon til vergemålsseksjonen til Fylkesmannen i Finnmark:

E-post: postmottak@fmfi.no
Telefonnummer sentralbord: 78 95 03 00
Nettside (FMFI): http://fylkesmannen.no/Finnmark/Helse-og-omsorg/Vergemal/
Nettside vergemål (SRF): http://www.vergemal.no/

Seksjonsleder Ann-Karin Dahl Næss – fmfiakdn@fylkesmannen.no – 78 95 03 03
Rådgiver Katrine Erlandsen – fmfikaer@fylkesmannen.no – 78 95 03 28
Rådgiver Anne Liv Lidtveit – fmfialli@fylkesmannen.no – 78 95 03 17
Rådgiver Bodil Johansen Kostamo (fra 1. juli)

Del dette: