Hasvik kommunevåpen

Veines - Søknad om endring av reguleringsplan

Detaljregulering for etablering av landbasert oppdrettsanlegg på Veines i
Breivikfjorden ble vedtatt i Hasvik kommunestyre 10.11.2021, sak 44/21.

Det er behov for å gjøre en mindre justering av formålsgrensen til industriområdet mot sjø, og kommunen har mottatt søknad om mindre vesentlig endring av reguleringsplanen fra forslagsstiller. Se link til søknad under.

Del dette: