Vefas - representant til styret

Valgt av kommunestyret 17.11.2011 - sak 67/11:

Medlem: Halvard Holst-Olsen
Varamedlem: Marius Husby


Statlig informasjon