Vann og avløpsavgifter (årspriser)


Fra 01.01.21:

 

Vann

Bolig areal kvm Grunnlag Faktor Beløp eks mva
25 - 75 kr 3.206 0,7 kr 2.244
75 - 125 kr 3.206 1 kr 3.206
125 - 150 kr 3.206 1,3 kr 4.168
150 - 200 kr 3.206 1,8 kr 5.770
over 200 kr 3.206 2,2 kr 7.053
       
Fritidsboliger kr 3.113 0,7 kr 2.244
       
Næringsbygg      
0 - 200 kr 5.358 1 kr 5.358
200 - 400 kr 5.358 3 kr 16.074
400 - 600 kr 5.358 5 kr 26.790
600 - 800 kr 5.358 7 kr 37.506
800 - 1000 kr 5.358 9 kr 48.222
100 - 1500 kr 5.358 12,5 kr 66.975
1500 - 2000 kr 5.368 17,5 kr 93.765

 

Ovennevnte satser for næringsbygg gjelder ikke storforbrukere som fiskeindustri m.v. For disse skal vannavgift avregnes etter forbruk, jf. tabellen nedenfor.

Leie av vannmåler og pris pr. kubikk

For vannmåler fastsettes det en fastavgift på kroner 7.017 eks. mva. pr. år.

I tillegg betales det pr. levert kubikk:

  • Kr 8,41 eks. mva for de første 25.000 kubikk
  • Kr 6,55 eks. mva for de neste 25.000 kubikk
  • Kr 4,64 eks. mva for de neste 25.000 kubikk
  • Kr 2,80 eks. mva for de neste 25.000 kubikk
  • Kr 1,39 eks. mva pr. kubikk for alt som overstiger 100.000 kubikk i forbruk innenfor kalenderåret.

Avløp

Bolig areal kvm Grunnlag Faktor Beløp eks mva
25 - 75 kr 2.842 0,7 kr 1.989
75 - 125 kr 2.842 1 kr 2.842
125 - 150 kr2.842 1,3 kr 3.694
150 - 200 kr 2.842 1,8 kr 5,115
over 200 kr 2.842 2,2 kr 6.252
       
Fritidsboliger kr 2.842 0,7 kr 1.989
       
Næringsbygg      
0 - 200 kr 3.125 1 kr 3.125
200 - 400 kr 3.125 3 kr 9.375
400 - 600 kr 3.125 5 kr 15.625
600 - 800 kr 3.125 7 kr 21.875
800 - 1000 kr 3.125 9 kr 28.125
100 - 1500 kr 3.125 12,5 kr 39.062
1500 - 2000 kr 3.125 17,5 kr 54.687

 

For næringsbygg som betaler vann etter måler, beregnes avløpsavgiften i hht. areal.

 

Fakturagebyr

I tilfeller hvor det har vært mulighet for direkte oppgjør med kort eller kontanter kan det kreves gebyr for utstedelse av faktura. Gebyret kan være inntil kroner 50 pr. faktura.