Vann og avløpsavgifter (årspriser)


Fra 01.01.19:

Vann

Bolig areal kvm Grunnlag Faktor Beløp eks mva
25 - 75 kr 2.965 0,7 kr 2.075
75 - 125 kr 2.965 1 kr 2.968
125 - 150 kr 2.965 1,3 kr 3.854
150 - 200 kr 2.965 1,8 kr 5.337
over 200 kr 2.965 2,2 kr 6.523
       
Fritidsboliger kr 2.965 0,7 kr 2.075
       
Næringsbygg      
0 - 200 kr 4.954 1 kr 4.954
200 - 400 kr 4.954 3 kr 14.862
400 - 600 kr 4.954 5 kr 24.770
600 - 800 kr 4.954 7 kr 34.678
800 - 1000 kr 4.954 9 kr 44.586
100 - 1500 kr 4.954 12,5 kr 61.925
1500 - 2000 kr 4.954 17,5 kr 86.695

 

Ovennevnte satser for næringsbygg gjelder ikke storforbrukere som fiskeindustri m.v. For disse skal vannavgift avregnes etter forbruk, jf. tabellen nedenfor.

Leie av vannmåler og pris pr. kubikk

For vannmåler fastsettes det en fastavgift på kroner 6.180 eks. mva. pr. år.

I tillegg betales det pr. levert kubikk:

  • Kr 7,78 eks. mva for de første 25.000 kubikk
  • Kr 6,06 eks. mva for de neste 25.000 kubikk
  • Kr 4,30 eks. mva for de neste 25.000 kubikk
  • Kr 2,59 eks. mva for de neste 25.000 kubikk
  • Kr 1,29 eks. mva pr. kubikk for alt som overstiger 100.000 kubikk i forbruk innenfor kalenderåret.

Avløp

Bolig areal kvm Grunnlag Faktor Beløp eks mva
25 - 75 kr 2.628 0,7 kr 1.839
75 - 125 kr 2.628 1 kr 2.628
125 - 150 kr 2.628 1,3 kr 3.416
150 - 200 kr 2.628 1,8 kr 4.730
over 200 kr 2.628 2,2 kr 5.781
       
Fritidsboliger kr 2.628 0,7 kr 1.839
       
Næringsbygg      
0 - 200 kr 2.890 1 kr 2.890
200 - 400 kr 2.890 3 kr 8.670
400 - 600 kr 2.890 5 kr 14.450
600 - 800 kr 2.890 7 kr 20.230
800 - 1000 kr 2.890 9 kr 26.010
100 - 1500 kr 2.890 12,5 kr 36.125
1500 - 2000 kr 2.890 17,5 kr 50.575

Fakturagebyr

I tilfeller hvor det har vært mulighet for direkte oppgjør med kort eller kontanter kan det kreves gebyr for utstedelse av faktura. Gebyret kan være inntil kroner 50 pr. faktura.