Print

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

02. september 2013 Les mer ››
Print

Stortingsvalget 2013

Forhåndsstemming

Den 12. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 6. september.

12. august 2013 Les mer ››