Logo - Norske Kvinners Sanitetsforening

Ruth Helfjords fond:

Utlysning av midler 2017

Ruth Helfjords fond for kreftsyke- og andre alvorlig syke barn i Finnmark, er opprettet av Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark, org nr 980302881.

Fondets oppgave er å tildele finansiell støtte til trivsels- og velferdstiltak for kreftsyke- og andre alvorlig syke barn og deres familier i Finnmark.

Bakgrunn:

Ruth Helfjord var fra Vadsø, og var fylkesleder i Norske Kvinners Sanitetsforening Finnmark i 20 år. Da hun gikk av som fylkesleder i 1975, ble hun overrakt en sjekk på kr 500 fra Repparfjord sanitetsforening, med ønske om at det skulle opprettes et fond i hennes navn.

Siden 1975 har de lokale sanitetsforeningene i Finnmark betalt inn bidrag til fondet etter evne. På fylkesårsmøtet i 1996 ble det vedtatt hva midlene skal brukes til, og på fylkesårsmøtet i 1998 ble statutter for fondet vedtatt. Den første tildelingen av støtte til tiltak skjedde i 1999. Tildeling av midler fra fondet er ment å være en direkte oppmuntring og hjelp for det syke barnet.

Det kan blant annet gis støtte til:

  • Tilskudd til ferie.
  • Besøksreiser til sykehus for søsken.
  • Tilskudd til kjøp av hjelpemidler og lignende som ikke dekkes på annen måte.
  • Det kan også søkes om støtte til tiltak som ikke er nevnt her, som er med på å heve livskvaliteten for barnet.

Hvordan søke:

Fyll ut eget søknadsskjema med begrunnelse og erklæring fra lege.

Sendes til styreleder June Brita Eira, Davviluohkka 1, 9520 Kautokeino.

Løpende søknadsfrist.

Evt spørsmål kan rettes til styreleder på tlf 414 69 715 eller junebrita@hotmail.com

Alle søkere får svar på sine søknader innen to måneder.

Søknadsskjema

Del dette: