Hasvik kommunevåpen

Informasjon til lag og foreninger i Hasvik kommune:

Utlysning av kulturmidler for 2020

Søknadsfristen for kulturmidler settes til 1.oktober 2020.

For å komme i betraktning ved tildelingen må søknaden vedlegges:

*        Regnskap for forrige år
*        Årsmelding for forrige år
*        Budsjett for inneværende år
*        Aktivitetsplan for inneværende år
*        Medlemstall barn og voksne
*        Oversikt over andre midler fra Hasvik kommune

Søknadsskjema og retningslinjer for kommunale tilskudd:

Del dette: