Hasvik kommunevåpen

Informasjon til lag og foreninger i Hasvik kommune:

Utlysning av kulturmidler 2021

Søknadsfristen for kulturmidler settes til 5. mai 2021.

For å komme i betraktning ved tildelingen må søknaden vedlegges:

*        Regnskap for forrige år
*        Årsmelding for forrige år
*        Budsjett for inneværende år
*        Aktivitetsplan for inneværende år
*        Medlemstall barn og voksne
*        Oversikt over andre midler fra Hasvik kommune

Del dette: