Hasvik komm våpen 50 55

Utlysning av barnehageplasser - hovedopptak 2023

Hasvik kommune lyser med dette ut barnehageplasser for nytt barnehageår som starter 21. august 2023.

Hovedopptaket til barnehage gjøres i henhold til gjeldende vedtekter.

Vedtekter og søknadsskjemaer ligger på kommunens hjemmeside. 
Vedtekter finner du her.
Søknadsskjema finner du på selvbetjeningsportalen.

Ønsker å gjøre oppmerksom på følgende:

Hel plass i barnehage er fast plass og innvilges fram til nytt barnehageår det året barnet begynner på skolen, eller til endt oppsigelsestid ved skriftlig oppsigelse, jf. vedtektene for kommunens barnehager.

Halv plass gjelder kun for ett barnehageår av gangen, ny søknad må leveres hvert år.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august i år har, etter søknad, rett til å få plass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november i år har, etter søknad, rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Rett til plass gjelder kun når en søker til hovedopptaket og retten gjelder kun i den kommunen barnet er registrert bosatt. 

Søknad om barnehageplass
 

Søknad om barnehageplass sendes elektronisk (via selvbetjeningsportalen på kommunens hjemmeside) eller på papir (skjema fås i den enkelte barnehage) til

Hasvik kommune v/oppvekstleder
Postboks 43
9593 Breivikbotn

Spørsmål:
Eventuelle spørsmål rettes til oppvekstleder, tlf. 78 45 27 21.

Søknadsfrist: 28.februar 2023.

Del dette: