Hasvik kommunevåpen

Utlysning av 17. mai-arrangement 2020

Hasvik kommune har i alle år satt pris på dugnadsånden som har vært vist i forbindelse med 17. mai-markeringen i bygdene våre.

Hasvik kommune gir også i år tilskudd på kr 10.000 til arrangør av 17. mai arrangementene 2020 på hvert av stedene Hasvik, Breivikbotn og Sørvær.

Overskudd etter eventuelt salg / lotteri tilkommer selvfølgelig arrangørene.

Arrangøren er ansvarlig for et tradisjonelt 17. mai arrangement som innebærer:

  • Kunngjøring av arrangementet ved oppslag
  • Organisering av folketog og ev. kransnedleggelse (tidspunkt, faner, flagg, oppstilling mv.).
  • Organisere samlingssted med servering for befolkningen (innbefatter klargjøring av lokalet, organisering av evt. salgsboder/leker og opprydding/rengjøring mv.)
  • Ordne ev. taler for dagen (ordførertalen holdes utenfor Hasvik kirke)

Kommunens ansvar:

  • Flaggheising ved skolene
  • Gratis utlån av skolene til arrangementet ved behov
  • Innkjøp av krans til bautaene i Hasvik og Breivikbotn

Interesserte arrangører sender søknad innen 13. mars 2020.

Beskrivelse av arrangementet legges ved søknad og sendes til:

Hasvik kommune
v / oppvekstleder
Postboks 43
9593 Breivikbotn
 

Tildeling av arrangør gjøres innen 20.mars og tilskuddet utbetales etter bekreftelse på gjennomført arrangement.

Del dette: