Hasvik kommunevåpen

Utleieboliger søkes i Hasvik

Hasvik kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger som et supplement til kommunens egne utleieboliger.

 Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil primært være økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet.

Hasvik kommune har behov for tilvising til 14-20 utleieboliger. I hovedsak ønsker vi ett- og to-roms leiligheter, men det er ønskelig med innslag av større leiligheter og prosjekter med variert leilighetssammensetning. Boligene skal ha god standard.

Hasvik kommune ønsker å inngå en tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Tilvisingsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Hasvik kommune ønsker å tilby boliger primært på stedet Hasvik. I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no - Veileder for Husbankens grunnlån og Veiviseren.no.

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

  • beskrivelse av utleieselskapet
  • kvalitet- og boligstandard
  • husleienivå
  • boligenes beliggenhet. Nærhet til skole/ barnehage
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • tidspunkt for ferdigstillelse​

Tilbudet må inneholde:

Beskrivelse av utleieselskapet, tegninger av boligene, samt situasjonsplan som viser beliggenhet.

Tidsfrist:

Interessenter bes henvende seg skriftlig til Hasvik kommune innen 15. mai 2019

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere behandles konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Kontaktperson:

Rådmann Erik Arnesen, 78 45 27 01.

Videre fremdrift:

Til et eventuelt tilbydermøte må det foreligge:

  • Firmaattest
  • Plan for gjennomføring
  • Årsregnskap for 2017 inkl. noter/ revisor/styrets beretning

Del dette:

Tips en venn Skriv ut