Print

Utlegging av manntall til offentlig ettersyn

Manntallet for stortings- og sametingsvalget er nå tilgjengelig for offentlig gjennomsyn på servicekontoret på rådhuset. Åpningstider mandag - fredag kl 08.00 - 15.30. 

Manntall for stortingsvalget 2021

Dersom du mener noe er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan det kreves at feilen rettes opp.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Valgstyret i Hasvik, Postboks 43, 9593 Breivikbotn, post@hasvik.kommune.no.

Sametingets manntall

Dersom du mener noe er uriktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan det kreves at feilen rettes opp.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka-Karasjok, e-post samediggi@samediggi.no.

Del dette: