Utbedring av moloen i Breivikbotn i 2012

Regjeringen har satt av 35 millioner i statsbudsjett for 2012 til utbedring av moloen i Breivikbotn.
Breivikbotn er en av de største fiskerihavnene i kommunen – både mht antall fiskebåter som anløper havna i løpet av året og fisk som landes der.
Breivikbotn - copyright Anne Olsen-Ryum
Breivikbotn - copyright Anne Olsen-Ryum
Utbedringen av moloen er av stor viktighet for fortsatt vekst og utvikling av fiskeri på stedet, og nyheten om utbedringen er mottatt med stor glede.

Del dette: