Nav Hasvik

Ungdomssatsing 2019

Periode: 23.09.2018 – 18.12.2019

Tid: Mandag og onsdager fra 10.00 -13.00

Sted: Nav Hasvik

Bakgrunn for prosjektet:

NAV Hasvik ønsker å gi ungdom, som ikke er under utdanning eller i annen aktivitet, et aktivitetstilbud. I dagens arbeidsmarked krever de fleste yrker en eller annen form for fullført utdanning. Det kan også være vanskelig å komme inn i arbeidsmarkedet når man har lite eller ingen erfaring. Da ungdom under 18 år er foreldrenes ansvar finnes det per i dag ingen tilbud til disse ungdommene utenom ordinær utdanning. NAV Hasvik har derfor søkt om, og fått innvilget, midler til å gi ungdom et aktivitetstilbud i Hasvik kommune for (i første omgang) overnevnte periode.

NAV har i 2019 valgt å inkludere ungdom over 18 år i prosjektet. Vi inviterer derfor ungdom mellom 16 og 25 år til å delta i prosjektet.

Mål:

Aktivisere ungdom mellom 16 og 25 år som ikke er i arbeid eller under utdanning, samt motivere/ bidra til å fullføre utdanning og/eller komme inn i arbeidslivet.

Innhold:

 • Kartlegging av interesser og ønsker
 • Karriereveiledning
 • Fysisk aktivitet
 • Ansvar for eget liv
 • Søvn
 • Personlig økonomi, budsjett, betale regninger, kontooversikt
 • Kosthold
 • Selvutvikling
 • Selvstendighetstrening
 • M.m.
 • Sosial trening
 • Diagnose og helseproblemer
 • Arbeidslivet
 • Arbeidstrening/arbeidspraksis
 • CV og jobbsøknader
 • Bedriftsbesøk
 • Hyggelig samvær
 • M.m.

NAV tar sikte på å tilpasse innhold og tema etter den enkeltes ønsker, behov, og forutsettinger.

Ungdom under 18 år er foreldrenes ansvar og får derfor ikke lønn for å delta. Oppmøte vil likevel belønnes på andre måter. Ungdom over 18 år har mulighet for å søke om økonomiske ytelser dersom de deltar på prosjektet.

Vi har i utgangspunktet satt opp mandager og onsdager fra 10.00 – 13.00. Dersom noen av ungdommene har andre aktiviteter, eller for eksempel deltidsjobb, kan vi forsøke å endre på disse tidspunktene.

Ungdom som bor i Breivikbotn eller Sørvær må ordne skyss til og fra Hasvik. Om noen har vanskeligheter med å ordne skyss kan NAV være behjelpelig med å finne løsninger.

Første oppmøte blir på Nav Hasvik mandag den 23.09.2019 kl 10.00.

Det er også mulighet for å starte deltakelse i prosjektet når som helst i perioden 23.09.2019 – 19.12.2019.

Påmelding:

For påmelding og/eller mer informasjon kan undertegnede kontaktes ved å sende epost til Vibeke.Wollik@nav.no eller ringe 55 55 33 33.

Med vennlig hilsen

Vibeke Wollik
Nav Hasvik

 

VELKOMMEN

Del dette: