Ungdomsboliger

Informasjon om tildeling av ungdomsbolig:

Retningslinjer ved tildeling av ungdomsbolig:

  • Husleie settes til 75 % av ordinær leie for boenheten
  • Søker må være mellom 16 og 30 år 
  • Søker må være i fast arbeid 
  • Max botid med redusert husleie er 2 år 
  • Det søkes på ordinært vis om tildeling av bolig, og på eget skjema om å få redusert husleie jfr. retningslinjene for ungdomsbolig.

Dersom det er flere søkere som oppfyller vilkårene, foretas tildelingen ved loddtrekning

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Hasvik kommune: tlf. nr.: 78 45 27 00.

Del dette: