Tufteparken


Sommer 2015 ble det etablert Tuftepark i Hasvik kommune ved siden av fotballbanen og flyplassen.

 En Tuftepark er et lavterskel tilbud for uorganisert idrett og folkehelse, der konseptet ble ideelt grunnlagt av Lasse Tufte i 2011.

Ta turen innom facebook siden: https://www.facebook.com/tufteparkenhasvik/?ref=ts&fref=ts og les gjerne mer om Tufteparker på http://tufteparken.no/