Trygde- og omsorgsboliger

Inntaksrådet på Hasvik helsesenter disponerer 8 eldreboliger i Hasvik. Av disse eldreboligene står i dag følgende ledige:

Hasvik

Ingen ledige boliger.

application/octet-streamSøknad om trygdebolig

Statlig informasjon