Treningsrommet i Breivikbotn


Treningsrommet er lokalisert på Gammelskolen i Breivikbotn. Det ble åpnet 5.desember 2015. Initiativet til etableringen kom fra Ungdomsrådet.

Rommets åpningstid er fra kl. 06.00 - 22.00. I ukedagene er rommet forbeholdt kommunale tjenester på dagtid. Dette er tjenesten for psykisk helse, fysioterapi og Frisklivssentralen.

Personer mellom 15 og 18 år kan disponere rommet i følge med en voksen. Når man er 18 år eller eldre, kan man disponere rommet fritt.

Det er ingen treningsavgift, men for kr. 200 kan personer fra 18 år få utdelt egen nøkkel. For registrering og tildeling av nøkkel, kontakt Hasvik kommunes sentralbord på telefonnummer: 78 45 27 00.

Ordensreglementet kan leses her: http://www.hasvik.kommune.no/ordensreglement-for-treningsstudio.5832969-36518.html.