Tømmestasjon for bobil på Hasvik

Tømmestasjonen for bobiler ved innkjøringen til Vefas omlastningsstasjon på Hasvik er åpnet 16. mai.

Tømmeautomaten

Tømmeautomaten er plassert ved pumpestasjonen ved innkjøringen til Vefas omlastingsstasjon. På motsatt side av bygget er vannpost for drikkevann.

Tømmeautomat - plassering
Tømmeautomat - plassering

Tømmeautomaten har trinn for trinn bruksanvisning i front av automaten.

  1. Sett kassett toalettet på bakken ved automaten.
  2. Trykk på den grønne knappen i front av automaten.
  3. Skru av korken på tømmerøret på kassett toalettet. Sett det på hyllen på venstre side av automaten.
  4. Vipp opp klaffen over tømmerøret til automaten. Spylingen starter og man kan tømme innholdet fra kassett toalettet i automaten.
  5. når kassett toalettet er tømt setter man tømmerøret under kranen og fyller vann ved å trykke på fotpedalen på automaten.
  6. Kassett toalettet tømmes på nytt.
  7. Når man er ferdig vipper man ned klaffen over tømmerøret.
  8. Husk på å skru på korken på tømmerøret til kassett toalettet.
Tømmeautomat
Tømmeautomat

Tømmerist/ bakkesluk

Tømmerist/ bakkesluk for tømming rett fra gråvann og spillvannstank fra bobiler.

Tømmerist
Tømmerist

Vannpost for spyling av søl

Vannpost for spyling av søl i forbindelse med tømmingen.

OBS! Ikke bruk denne slangen til fylling av drikkevannstanker i bobil og Campingvogn.

Bruk drikkevannsslangen på andre siden av pumpestasjonen

Her vil det være fastmontert spyleslange.

Tømmerist
Tømmerist

Tømmestasjon for bobiler - skisse

Tømmestasjon for bobiler - skisse

Del dette: