Hasvik kommunevåpen

Tilskudd til tilpasning i egen bolig

Hasvik kommune har mottatt tilskudd til tilpasning i egen bolig fra Husbanken som skal videretildeles inneværende år.

Tilskudd til tilpasning kan tildeles enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og til eldre som har behov for tilrettelagt bolig. Det skal vektlegges at tilpasningsbehovet er av varig karakter.

Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader ved tilpasningen. Dette innebærer at det skal foreligge kostnadsoverslag og beskrivelse av tiltaket ved søknaden.

Tilskuddet er behovsprøvd. Dokumentasjon på inntekter og utgifter må derfor vedlegges søknaden.

Nærmere opplysninger om ordningene finner du på husbanken.no.

Søknadsskjema finner du på husbanken.no eller kan fås ved henvendelse til Hasvik kommune, tlf. 78 45 27 00.

Søknadsfrist: 1. juni 2019.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut