Sametinget

Informasjon fra Sametinget

Tilskudd - samiske kulturminner og samisk fartøyvern

Det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget.

Tilskudd til freda samiske bygninger, kulturminner og kulturmiljøer

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.

Søknadsfristen er 1. november 2021.

Mer informasjon finner du på Sametingets hjemmeside. Sametinget.no

 

Tilskudd til samisk fartøyvern

Båten er et viktig element i samisk kultur. Samiske båtbyggertradisjoner kan dokumenteres langt tilbake i tid.

Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som "verna skip".

Søknadsfrist: 1. november 2021

Mer informasjon finner du på Sametingets hjemmeside. Mer informasjon finner du på Sametingets hjemmeside. Sametinget.no

Del dette: