Tilknytningsavgifter vann, vei og kloakk


Fra 01.01.21:

Tilknytningsavgift for vei:
Kr 5.250 (eks. mva)

Tilknytningsavgift for vann:
Kr 4.900 (eks. mva)

Tilknytningsavgift for kloakk:
Kr 6.500 (eks. mva)

Det kan etter søknad gis fritak for tilknytningsavgift for nyoppførte boligbygg.