Hasvik kommunevåpen

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Hasvik kommunestyre vedtok i 11. februar 2016 den nye «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, 2016-2019».

 Denne temaplanen er Hasvik kommunes styringsverktøy når det gjelder satsing på anlegg, områder og tiltak for å fremme idrett og fysisk aktivitet i organiserte og uorganiserte former.

For ytterligere informasjon henvises det til vedlagte temaplan.

Del dette: