Hasvik kommunevåpen

Melding om gravearbeid

Hasvik Kommune starter opp arbeidet med å bytte ut deler av avløps- og overflatevann nettet i Hasvik.

27. mai 2019 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Salg av delebil - Mitsubishi Outlander, 2008 modell

Hasvik Kommune skal avhende sin gamle vaktbil, en Mitsubishi Outlander, 2008 modell, ZT44133.

14. mai 2019 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Tilskudd til tilpasning i egen bolig

Hasvik kommune har mottatt tilskudd til tilpasning i egen bolig fra Husbanken som skal videretildeles inneværende år.

15. mars 2019 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Båtplasser

Her finnes oversikt over båtplasser i Hasvik kommune.

15. februar 2019 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Kommunale avgifter og gebyrer for 2019

Kommunale avgifter og gebyrer for 2019 ble vedtatt av kommunestyret 18. desember 2018 med virkning fra 1. januar 2019.

14. januar 2019 Les mer ››
Logo_dsb

Informasjon fra DSB:

Er du forberedt?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. 

05. desember 2018 Les mer ››
Regulering Sørvær havn_ingress

Regulering av Sørvær havn

I henhold til Plan og bygningsloven varsler Hasvik kommune om oppstart av regulering av Sørvær havn. 

29. oktober 2018 Les mer ››
Logo - Fylkesmannen i Finnmark

Informasjon fra Fylkesmannen i Finnmark:

Søknad til offentlig gjennomsyn

Fylkesmannen i Finnmark har fått en søknad fra Kystverket Nordland om mudring og dumping etter forurensningsloven i Breivikbotn fiskerihavn i Hasvik kommune.

21. februar 2018 Les mer ››
logo Vefas IKS_135x18

Informasjon fra Vefas:

Innføring av betaling for bygg- og rivningsavfall fra privat husholdning

Fra 1. juli 2017 vil innlevering av bygg- og rivningsavfall fra privat husholdning bli belastet etter vekt/volum.

27. juni 2017 Les mer ››
Logo - Fylkesmannen i Finnmark

Informasjon fra Fylkesmannen i Finnmark:

Informasjonsmøter om marin verneplan for Lopphavet

Forslag til Lopphavet marine verneområde er ute på høring. 

07. juni 2017 Les mer ››
Joint Viking - foto: Forsvaret

Informasjon fra Forsvaret

Restriksjoner for bruk av droner

For å ivareta flysikkerheten under øvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark har det blitt etablert et midlertidig restriksjonsområde hvor det blir forbudt å bruke sivile droner. 

27. februar 2017 Mer informasjon finnes her: ››
Joint Viking - foto: Forsvaret

Informasjon fra Forsvaret

Joint Viking

Joint Viking 2017 er en nasjonal øvelse hvor hovedmålene er å øve på krisehåndtering og forsvar av Norge.

31. januar 2017 Les mer på forsvaret.no ››
Hasvik kommunevåpen

Pressemelding

Reservefartøy i fergesambandet Hasvik - Øksfjord

Hasvik kommune klaget den 10.11.2016 Finnmark fylkeskommune inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

19. januar 2017 Les mer ››
logo Vefas IKS_135x18

Pressemelding fra Vefas:

Bruk bølgepapp posen til julegave papiret

​I løpet av noen få timer på julaften skal vi håndtere mer avfall enn på noen andre tidspunkter i løpet av året.

20. desember 2016 Les mer ››
Obsvarsel fra Yr

OBS-varsel for Finnmark

Fra torsdag kveld nord og nordvest full og kan hende sterk storm fra Hasvik til Vardø.

08. desember 2016 Les mer ››
Refleksdagen 20. oktober

Den nasjonale refleksdagen

Torsdag 20. oktober 2016 er det den nasjonale refleksdagen i Norge.

20. oktober 2016 Les mer ››
logo Vefas IKS_135x18

Pressemelding fra Vefas:

Markering av 20 -årsjubileum

Vefas iks ønsker å markere sitt 20-årsjubileum, og inviterer til åpen dag med omvisning, kaffe, vafler og quiz.

01. september 2016 Les mer ››
Logo - Norsk Brannvernforening

Pressemelding fra Norsk brannvernforening

Advarer mot uvettig bålbrenning

Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av sankthans.

21. juni 2016 Les mer ››
Logo - Norsk Brannvernforening

Pressemelding fra Norsk Brannvernforening

En av seks pårørende bekrefter branntilløp hos de eldre

16 prosent av alle pårørende til eldre bekrefter at det har vært brann eller branntilløp hjemme hos den eldre.

09. juni 2016 Les mer ››
Logo - Norsk Brannvernforening

Pressemelding fra Norsk brannvernforening

Bålreglene er endret fra 01.01.16

Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.  

13. april 2016 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Kommunale avgifter for 2016

Reviderte kommunale avgifter vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 18. desember 2015 med virkning fra 1. januar 2016.

20. januar 2016 Les mer ››

Vakttelefon for brøyting

Vakttelefon for brøyting i Hasvik er 90911894.

04. desember 2015 ››
Refleksdagen 2015 - foto: Bente Olsen Husby

Markering av refleksdagen 2015

Hasvik kommune, i samarbeid med lokalt politi, markerte den nasjonale refleksdagen 15. oktober med å dele ut gratis reflekser og informasjon.

20. oktober 2015 Les mer ››
Illustrasjon - beredskap

Ny nettside - sikker hverdag

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har lansert en ny nettside ”Sikker hverdag”.

19. desember 2013 Les mer ››
Logo - Norsk Brannvernforening

Pressemelding fra Norsk Brannvernforening

Komfyren er hjemmets brannversting

Årlig starter minst 150 boligbranner på komfyren. Likevel gjør vi svært lite for å sikre oss. Bare seks prosent har montert komfyrvakt, en teknisk innretning som forebygger komfyrbrann.

18. september 2013 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Adressering av nytt boligfelt

Hasvik kommune vil i forbindelse med sluttbehandling av reguleringsplan for Vestre Korsvika informere om igangsatt adressering.
14. mars 2013 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Adressering av fritidseiendommer er fullført

Hasvik kommunes Matrikkelmyndighet har gjennomført adressering av fritidseiendommer i Hasvik kommune.
29. november 2012 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Montering av nytt renseanlegg ved Sørvær vannverk

Hasvik kommune skal denne våren montere nytt renseanlegg ved Sørvær vannverk. Arbeidene igangsettes 21.05.12, og montasjen planlegges ferdigstilt 14.06.12.
03. mai 2012 Les mer ››
Fjerning av død hval i Breivikbotn - foto: Daniel Andersen

Død hval i Breivikbotn

Torsdag 26. april 2012 fjernet kystvaktskipet Fram en død hval fra fjæra ved Breivikbotn.
27. april 2012 Se bilder her ››
Den nye brannhengeren i Breivikbotn - foto: Halvard Holst-Olsen

Ny brannhenger i Breivikbotn

Hasvik Brann og Redning har anskaffet seg nytt utstyr til brannmannskapene i Breivikbotn.
13. februar 2012 Les mer ››
Stand på COOP på refleksens dag

Gratis reflekser til 100

Hasvik kommune markerte den nasjonale refleksdagen 20. oktober med å dele ut gratis Pushwagner-reflekser til voksne.
28. oktober 2011 Les mer ››
logo Vefas IKS_135x18

Informasjon fra Vefas:

Mottak av bilvrak i Hasvik kommune

Vefas tar imot bilvrak tirsdag 6.9.11. Innlevering skjer til omlastningstasjonen på Hasvik og åpningstiden er 12.00 - 20.00. Benytter du sjansen nå, vil du utover vrakpanten på kr 1500 i tillegg motta en innleveringspremie på kr 1000.
05. september 2011 ››
Oljevernøvelse i Breivikfjorden - copyright Anne Olsen-Ryum

Oljevernøvelsen i Breivikfjorden

IUA Vest-Finnmark arrangerte oljevernøvelse i Breivikfjorden tirsdag 7. juni 2011. Se bilder fra øvelsen her:
09. juni 2011 Se bilder ››
Hasvik kommunevåpen

Gratis levering av avfall fra husholdning

Vårrydding

Snøen har smeltet de fleste steder nå, og dermed dukker gammelt rot og skrot fram. VEFAS har satt av to dager for gratis innlevering av avfall fra husholdning i juni.
03. juni 2011 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Adressering av fritidseiendommer er fullført

Hasvik formannskap som navnekomite og adresseforvalter igangsetter adressering av bebygde så vel som ubebygde fritidseiendommer i Hasvik kommune, jf. Matrikkelloven §§ 21.

10. februar 2011 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Brøytetjenesten i Hasvik kommune

Vi gjengir her et brev ordfører Eva D. Husby sendte til Statens vegvesen i Bodø og MESTA drift AS i Moss 1. februar 2011:
09. februar 2011 Les mer ››
Hasvik kommunevåpen

Reguleringsplan for boliger Sanden Hasvik

Sluttbehandling av reguleringsplan

Hasvik kommunestyre har vedtatt reguleringsplan for nye kommunale boliger ved Sanden 9590 Hasvik.
15. oktober 2010 Les mer ››

Arealforvaltning

Eiendomsforvaltning: Arbeidsområder - svare på spørsmål angående eiendomsproblematikk, skrive ut situasjonskart over eiendomsforhold til kunder som ønsker det,

22. november 2006 Les mer ››

Brann- og feiertjenesten

Hasvik kommune sorterer under 110- sentralen i Hammerfest og betaler for denne tjenesten etter folketall.

01. mars 2006 Les mer ››

Byggesaksbehandling og kontroll

Hvis du har byggeplaner som: utvidelse av bolig, bygging av garasje, endring av fasader, altanutbygging, montering av mindre frittstående bygninger som lekehus/veksthus...

06. mai 2005 Les mer ››

Havner

Hasvik havn er lokalisert på sørsiden av Sørøya med innseiling fra det dype og åpne Sørøysundet. Innseilingen fra havet kan karakteriseres som åpen og grei og under normale værforhold uten fare for skipsfarten.

06. mai 2005 Les mer ››

Miljø og landbruk

Det ble gjort en grunnleggende registrering av biologisk mangfold i Hasvik kommune sommeren 2003.

06. mai 2005 Les mer ››

Renovasjon

Hasvik, Alta, Loppa og Kautokeino kommuner dannet 29. mars 1996 selskapet Vest-Finnmark Avfallsselskap/Oarje-Finnmarkku Rihpafitnodat, (VEFAS IKS/OAFIR SGO) som tar seg av renovasjonshentingen i kommunene.

08. september 2006 Les mer ››

Teknisk etat

Teknisk seksjon er oppbygget med seksjonsleder og rådgiver som reine administrative stillinger.

22. november 2006 Les mer ››

Vann og avløp

Hasvik kommune har 3 vannrenseanlegg - ett på hvert sted - Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Her sikres vannkvaliteten med rensing og utfelling.

06. mai 2005 Les mer ››