Teknisk etat

Teknisk seksjon er oppbygget med seksjonsleder og rådgiver som reine administrative stillinger.

Uteseksjonen er oppbygget med en driftsleder som har ansvar for skole, vannrenseanlegg, havner, helsesenter og barnehage. Hver enkelt skole har egen vaktmester som er underlagt driftsleder.

Driftsleder har også ansvaret for vedlikehold av kommunale bygg som utleieboliger/eldreboliger og anlegg for utleie til annet formål. Her inngår også boligforvaltning som registreringer, husleiekontrakter, ut- og innflyttinger m.v. Inn under dette tilhører også fagarbeider bygg, rørlegger og fagarbeider for vann- og avløp.

Teknisk seksjon har også ansvaret for renhold av skoler og barnehager og helsesenter med de stillingshjemler som hører inn under dette.

Inn under brannberedskapen har kommunen opprettet en beredskapstelefon som også kan benyttes av befolkningen når det er behov for assistanse av teknisk art i krisesituasjoner.

Dette telefonnummeret er 90 86 10 00.

Kontaktinformasjon
 Tittel  Navn  Direkte tlf.  Mobil
Rådgiver
78 45 27 43
47 86 56 67 
Driftsleder og brannsjef
Halvard Holst-Olsen 
78 45 27 51
90 94 28 25
Servicemedarbeider
Tom A. Antonsen
78 45 27 52
95 83 38 12
Servicemedarbeider
Karl Jørgen Soløy
78 45 27 55 90 63 49 72
Servicemedarbeider Ragnvald Hansen 78 45 27 54 94 87 39 47
Fagarbeider depot Frode Brattfjord 78 45 27 57 90 51 12 74
Servicemedarbeider
Ole Morten Gaino
78 45 27 52
48 10 67 58
Beredskapstelefon   78 45 27 50 90 86 10 00

* benyttes når det er behov for assistanse av teknisk art i krisesituasjoner.

Del dette: