Strandrydding

Vi minner om fristen for å delta i strandrydding – 15. juli.

Søpla samles inn den 16. juli.

Husk å melde fra om hvor du/dere har ryddet – også fjærarydding som er foretatt tidligere i vår kan meldes inn.

Oppdatert liste over Søppelsamlere legges ut den 18. juni.

Vedlagt følger oversikt over noen av de flotte gevinstene som trekkes under åpning av Sørøydagene – 19. juli.

Gevinster Søppelloteriet

Les mer om strandryddingen her:

Del dette: