Hasvik kommunevåpen

Støy fra Lillehavet-prosjektet.

Utbyggingen av fiskerihavnprosjektet i Lillehavet i Breivikbotn nærmer seg slutten.

I sluttfasen er entreprenøren avhengig av å kunne arbeide på lavvann. De opplyser at det derfor vil være aktivitet på anlegget nattestid i en periode fremover.

For å i størst mulig grad hindre støy mot bebyggelsen vil det kun bli benyttet en maskin av gangen. Ved ugunstig vindretning vil arbeidene bli stanset.

Del dette: