Startlån

Startlån er en behovsprøvd låneordning.

Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi, som unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre vanskeligstilte husstander, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig.

Forutsetningene er at:

 • Du har behov for boligetablering eller skifte av bolig nå, det vil si at dagens bosituasjon ikke er tilfredsstillende.
 • Boligen du kjøper er nøktern i forhold til hvor mange som skal bo i boligen, og er rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du bor, og i forhold til hva husstanden din er i stand til å betale.
 • Boligen ikke er dyrere enn at du kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
 • Du har problemer med å få lån i det private kredittmarkedet, eller er avhengig av rimeligere lånevilkår enn du ellers kan oppnå.

Helhetssituasjonen til husstanden din vil være avgjørende. Antall medlemmer i husstanden og høye faste utgifter (for eksempel studielån, bidrag, barnepass) er momenter som kan ha betydning.

Hva kan du få lån til?

 • Kjøpe bolig
  Startlån kan gis til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig.
   
 • Bli boende i bolig
  Startlån kan gis til utbedring av nåværende bolig. Startlån kan nyttes til refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.
   
 • Bygge bolig
  Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig.

Slik søker du:

Hvis du har funnet fram til boligen du ønsker å kjøpe, må det foreligge takst av nyere dato sammen med søknaden. For leiligheter i borettslag tilknyttet boligbyggelag kan eventuelt salgsoppgave aksepteres. Dette vurderes av kommunen. Husk å sende nødvendige opplysninger og vedlegg sammen med søknaden, slik at saksbehandlingen ikke blir forsinket.

Gode råd:

Kjøper du boligen gjennom en megler, bør vedkommende ha den faglige kompetansen som er nødvendig for å ivareta dine interesser. Likevel: Undersøk boligen nøye før du inngår avtale, og ha eventuelt med en bygningskyndig. Selger har streng opplysningsplikt, mens du har streng undersøkelsesplikt. Vær spesielt oppmerksom på at du plikter å sette deg inn i og gjennomgå nøye de dokumentene (salgsoppgave, takst/tilstandsrapport/boligsalgsrapport) som selgeren og eiendomsmekleren legger fram om eiendommen.

Kontaktinformasjon:

Hasvik kommune
Økonomikontoret
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN
Telefon: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 27 01

Rådgiver: 
Direkte tlf:
E-post: 

Del dette: