Logo - AF-gruppen

Informasjon fra AF Decom

Sprengningsarbeid i Breivikbotn

AF DECOM vil i disse dager starte sprengningsarbeidet med utdypningen av havna i Breivikbotn. Ved fjellsprengning er det fare for steinsprut og evakuering av nærliggende områder er nødvendig.
Vi vil utføre bore- og ladearbeid ved lavvann og sprenge salver i timene rundt høyvann. Da får vi mest sjøvann over salva og faren for steinsprut reduseres.

Plan for varsling og evakuering

Vedlagt ligger en tegning som viser vår plan for varsling og evakuering av området. Vi ønsker at dere som bor i nærheten studerer denne nøye. Enkelte hus og bygninger må evakueres mens for andre i nærområdet er det greit om personer holder seg innendørs, men ikke på utsiden eller på kaiområdet. Vi har planlagt med 3 vaktposter + skytebas som vil ha visuell kontroll over evakueringsområdet og vil bære internt samband. Det kan også oppstå store bølger som følge av sprengningen, derfor ønsker vi at ingen båter ligger i området.

Når det er klar for sprengning av salven, signaliseres det med en sirene som gir korte støt i 1 minutt. Det er da viktig at alle holder seg i ro og ikke kommer stormende ned til sprengningsområdet for å se.

Signalet betyr fare, sprengning pågår.

Skytebas tar da en siste sjekkerunde på området og detonerer salven. Etter vellykket detonasjon signaliseres at faren er over med ett langt støt i sirenen.

Ved spørsmål:

Ta kontakt med skytebas på stedet eller ring Stig Lien på 920 21 480.

Varslingsplan:

Del dette: