Sørøyrocken


De siste årene har det blitt arrangert en musikkfestival på Sørvær som heter Sørøyrocken. Den er ved sommerstid og i 2017 skal den være 27.juli-30.juli – løp og kjøp billetter!

Mer informasjon om arrangementet og kjøp av billetter på:
http://www.hasvik.kommune.no/soeroeyrocken.244014.no.html

og følg dem på Facebook:
https://www.facebook.com/#!/soroyrocken/?fref=ts