Sørøya


Sørøya, den grønne øya i Finnmark har en unik natur med en masse muligheter. 

Fiske både i ferskvann og hav, jakt på rype og hare, sanke bær og sopp og plukke måseegg er bare noen av tingene man kan gjøre på øya. Samt gå på turer, teltturer og hytteturer (tilgang på flere av disse på øya).

Sommer 2017 vil det også bli laget tursti til de som vil gå øya på tvers, som strekker seg fra den nordlige siden av øya (Hammerfest) til den vestlige delen (Hasvik).

Det finnes også mange fine plasser å besøke på nordsiden av øya:

http://www.hammerfest.kommune.no/soeroeya-den-groenne-oeya-i-nord.5322547-302551.html (Klikk på filen nederst “Sørøya – Den grønne øya i nord NO”).