Sørøya på langs

Hasvik  og Hammerfest kommune har gått sammen om å få etablert en sammenhengende tursti som strekker seg fra Fuglen (Sørvær) til Akkarfjord. 

Der vil stien knyttes sammen med den allerede etablerte turstien som går ut til Tarhalsen. Totalt 100 km med tursti i varierende natur, og med le og overnattingsmuligheter, vil legge grunnlaget for å kunne oppleve Sørøya på en helt ny måte.

Dette er folkehelse i praksis!

Sørøya på langs
Sørøya på langs

I den forbindelse deltok prosjektleder for «Sørøya på langs», miljørådgiver Tom Erik Ness i Hammerfest, den 9. november 2016 i et møte med den lokale referansegruppa og representanter fra Hasvik kommune.

Med seg hadde han høyskolelektor Rune Waaler ved Campus Alta (tidligere Høyskolen i Finnmark), som i 10 dager i sommer har gått opp og dokumentert den foreslåtte turstien. Dette arbeidet ble presentert, og dette la grunnlaget for en god diskusjon omkring de ulike delene som skal inngå i «Sørøya på langs».

Hasvik kommune ser frem til at vi kan begynne arbeidet med å merke opp turstien allerede sommeren 2017.

Del dette: