Logo - Fylkesmannen i Finnmark

Informasjon fra Fylkesmannen i Finnmark:

Søknad til offentlig gjennomsyn

Fylkesmannen i Finnmark har fått en søknad fra Kystverket Nordland om mudring og dumping etter forurensningsloven i Breivikbotn fiskerihavn i Hasvik kommune.

Uttalelser og merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Finnmark innen 19. mars 2018 i brev eller e-post: fmfipostmottak@fylkesmannen.no Søknaden vil legges ut til offentlig gjennomsyn hos Hasvik kommune. Ta kontakt hvis dere har spørsmål om saken.

Utbyggingen omfatter utdyping i Breivikbotn ved Lillehavet, bygging av 110 meter lang molo og fyllinger rundt havna, etablering av strandkantdeponi for forurensede masser, deponering av overskuddsmasser i sjødeponi for rene masser og etablering av nye navigasjonsinnretninger for markere innseilingen til det nye havneområdet. Det er beregnet opptak av omlag 70 000 m3 løsmasser/stein fordelt over ca. 11 500 m2. Om lag 2000 m3 betegnes om forurensede løse masser.

Vi ber dere bruke referansen 2018/305 ved henvendelse til oss i denne saken.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut