Hasvik kommunevåpen

Søknad om tildeling av transportkuponger

Hasvik kommune tildeler transportkuponger for funksjonshemmede to ganger årlig, i januar og i juli. For evt. nye søkere er søknadsfristen 30. april 2010.
Søknadsskjema samt helseerklæringsskjema kan fås ved henvendelse til Hasvik helsesenter v/pleie og omsorg eller til sosialkontoret/NAV.
Søknad sendes NAV Hasvik, postboks 43, 9590 Hasvik.

Del dette: