Hasvik kommunevåpen

Søknad om Akvakultur for settefisk

Cermaq Norway AS Orgnr 961 922 976 søker om tillatelse for settefisk på ny lokalitet Veines i Hasvik kommune. Søknaden legges med dette ut på offentlig ettersyn med en svarfrist på 4 uker. Hasvik kommune ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes innen 6 juni og merkes 2022/372. 

Merknader sendes:

Hasvik kommune

Fjellveien 6

9593 Breivikbotn

eller på epost post@hasvik.kommune.no

Del dette: