Snøscooterløyper i Hasvik kommune

Alle snøscooterløypene er stengt fra 17. mai 2022.

Løype 1

Starter ved vegbommen i Vågan går langs nedlagt veg mot Kvithellan. Videre langs foten av høyde 266 Kristinenavaren, over Kvithellvatnet, Gustavvatnet og Tungebakkvatnet. Videre nord for Barbostinden, på østsiden av området med krattskog, mot vestsiden av Rivaren og via Øvre til Midtre Flågavatn. Herfra en avstikker til Nedre Flågavatn og vegen. Videre til Midtre Flågavatn til Hasfjordvatnet og Steinvatnet. Derfra forbi Nyvatnet og vatn 340, over en rekke småvann like sør for høyde 605, dreier nordover og går like vest for høyde 532, over vann 428 Sandvatn hvor den møter løype 6 og vann øst for høyde 489, dreier vestover og møter løype 2 ved Slusken. Denne løypen er delt i GPX-fila med navn Løype-1 og Løype_1 hvor løype_1 går fra løypekryss på vann 142 og til vegen i Flågan

Totalt 24,27 km

Status: Stengt 

Løype 1

Løype 2

Fra Breivikbotn ved vegkryss Dønnesfjordveien/FV. 882 til Sørvær, langs vegen til Dønnesfjord. Møter så løypa 10 fra Høyvikdalen. Langs Dalvatna og møter løype 14. Tvers over nordenden av Smalvatnet og møter løype 16. Fortsetter i samme retning og møter løype 7. Bøyer så noe sørover deretter mot sørøst og mot høyde 270 ved foten av Sluskfjellet og går opp Sluskefjellet hvor den møter løype 1 og videre løype 9 øst for Sluskfjellet, rett fram til like øst for høyde 332, over Brennhaugvatnet hvor den møter løype 22, vest for og over Storvatnet i Dønnesfjord og til Elvestrand.

Totalt 12,55 km

Status: Stengt

Løype 2

Løype 3

Fra andre Krokvannet til kommunegrense ved Fiskevannet med sideløype til Børfjord. Denne løypen er delt i GPX-filen hvor løype 3 går fra Andre Krokvann og til Børfjord. Løype_3 går fra kryss ned til Børfjord og til Fiskevannet ved kommunegrensen. 

Totalt 12,25 km

Status: Stengt

Løype 3

Løype 4

Fra Breivik møter løype 11 og møter videre løype 5 til Sørvær. Følger sør for Falkeberghøgda over vann 137 videre sør for høyde 188 og møter løype 12 på vann 222. Går videre sørøstover forbi Lille Himmelhaugen og går ned på vann 179 i Sørbukta og videre hvor den møter løype 7 til Ofjordvannet

Totalt 13,65 km

Status: Stengt

Løype 4

Løype 5:

Fra løype 4 nord for Breivik går øst for Fossbakken mot Sandfjordskaret, dreier så vestover til nedlagt masseuttak nedenfor Vikran, Sørvær

Totalt 5,19 km

Status: Stengt

Løype 5

Løype 6

Fra løype 1 ved vann 428 Sandvatn over Mattisvatnet til Gjertrudsvatnet

Totalt 5,97 km

Status: Stengt

Løype 6

Løype 7

Fra løype 2 ved vann 206 til Ofjordvatnet

Totalt 2,17 km

Status: Stengt

Løype 7

Løype 8

Fra løype 3 og 9 ved Krokvatna til Næringsbukta

Totalt 3,15 km

Status: Stengt

Løype 8

Løype 9

Fra løype 2 ved Sluskfjellet til Krokvatna

Totalt 7,09 km

Status: Stengt

Løype 9

Løype 10

Fra Dønnesfjordkrysset langs begynnelsen av Dønnesfjordvegen over Mollvatnet og ned til Høyvikdalen videre opp ved Gløttbakken til den møter løype 2 på Nedre Dalvatnet.

Totalt 1,97 km

Status: Stengt

Løype 10

Løype 11

Fra løypekryss løype 4 til Pumpervika og Andottvatnet. Denne løypen er delt i GPX-fila med navn Løype-11 og Løype_11 hvor løype_11 går fra løypekryss ved gamle masseuttak på Markeilraen og mot hytter ved Andottvatnet.

Total 5,38 km

Status: Stengt

Løype 11

Løype 12

Fra løype 4 (Breivik) ved vann 224 til toppen av Store Himmelhaugen

Totalt 2,67 km

Status: Stengt

Løype 12

Løype 13

Fra Dønnesfjordkrysset opp Moldbakken til Lille Eggevann hvor den møter løype 14 og løype 15. Dreier så sørover hvor den møter løype 1 ved Steinvatnet

Totalt 4,55 km

​Status: Stengt

Løype 13

Løype 14

Fra løype 2 ved Øvre Dalvatnet til løype 13 på Lille Eggevatnet

Totalt 1,67 km

Status: Stengt

Løype 14

Løype 15

Fra løypekryss løype 13 og 14 på Lille Eggevatnet til løype 16 på Store Eggevatnet

Totalt 1,34 km

​Status: Stengt

Løype 15

Løype 16

Fra løype 2 øst for Smalvatnet hvor den møter løype 15 på Store Eggevatnet og videre sørover forbi høyde 289 til den møter løype 1

Totalt 3,37 km

​​Status: Stengt

Løype 16

Løype 17

Fra Bårvik opp Barbosdalen til løype 1

Totalt 0,92 km

​​​Status: Stengt

Løype 17

Løype 18

Fra FV882 ved Kjettingplassen til løype 1 på Svartbergvatnet

Totalt 0,83 km

​​​​Status: Stengt

Løype 18

Løype 19

Fra enden av løype 9 på Gjertrudsvatnet over Langvatnet til sørøst på Offervatnet

Totalt 3,98 km

​​​​​Status: Stengt

Løype 19

Løype 20

Fra løype 21 øst for Middagsfjellet over Jarlevatnet til løype 3 på Krokvatnan

Totalt 2,21 km

​​​​​​Status: Stengt

Løype 20

Løype 21

Fra løypekryss 6 og 19 på Gjertrudsvatnet går østover sør for middagsfjellet og møter løype 20. Videre mellom høyde 413 og 415 på Slettfjellet dreier så sørøst ved vann 213 og til vann 282 Steinfjellvatnet. Går videre til nordenden av vann 344 dreier nordover over vann 305, 290 og 285 Langvatnet. Videre over vann 251 Rundvatnet og går nordvest til kommunegrensen på Fiskevannet hvor den møter løype 3.

Totalt 15,42 km

​​​​​​Status: Stengt

Løype 21

Løype 22

Fra løype 2 ved Brennhaugvatnet over Brennhaugan hvor den møter løype 23 vest høyde 109 videre forbi Storvatnet 159 til Klubben i Dønnesfjord

Totalt 6,45 km

​​​​​​​Status: Stengt

Løype 22

Løype 23

Fra løype 22  ved høyde 109 til Bølestraumen

Totalt 1,97 km

​​​​​​​Status: Stengt

Løype 23

Løypenett - fil for nedlasting til GPS

Nedenfor er fil for nedlasting til GPS. Dette gjøres ved å installere programmet Basecamp på PC. Deretter importeres filen nedenfor til PC, og eksporteres deretter til GPS.

Høyreklikk på linken nedenfor og velg "Lagre linken som". Husk at filen skal lagres som GPX-fil.

Pga feil i forrige gpx-fil over snøscooterløypene må ny fil lastes ned.

Scooterløyper-10022021.gpx

Mer informasjon:

Del dette: