Hasvik kommunevåpen

Sluttrapport - Ferjesambandet Hasvik - Øksfjord

Rapporten om ferjesambandet Hasvik - Øksfjord er skrevet av Møreforskning på oppdrag fra Hasvik kommune.

Rapporten belyser utviklingen i ferjesambandet Hasvik ‐ Øksfjord de siste årene med fokus på effekter knyttet til overgangen til ny anbudsperiode 2016‐2025. Rapporten er et faktagrunnlag, som kan bidra til løpende vurdering av sambandet.

Les rapporten og ordfører Eva D. Husbys kommentar under:

Del dette: