Hasvik kommunevåpen

Reguleringsplan for boliger Sanden Hasvik

Sluttbehandling av reguleringsplan

Hasvik kommunestyre har vedtatt reguleringsplan for nye kommunale boliger ved Sanden 9590 Hasvik.
Reguleringsplanen har vært på de lovpålagte høringsrundene og innspill fra høringsinstansene er tatt med videre i saksbehandlingen. Reguleringsplanen ble vedtatt i Hasvik kommunestyre 13.10.2010 som sak 41/10. Kommunestyrets vedtak kan påklages etter PBL § 1-9 med en frist på 3 uker etter at varsel er mottatt.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut