Hasvik kommunevåpen

Skoleskyss for skoleåret 2018/2019

Søknadsportalen for årets skoleskyss åpner 1. august 2018 på

http://snelandia.no/skoleskyss/sokeomskoleskyss

I Finnmark har følgende krav på fri skoleskyss

 

  • 1. og 2. trinnselever i grunnskolen som bor mer enn 2 km fra skolen
  • 3. - 10. trinnselever i grunnskolen som bor mer enn 4 km fra skolen
  • elever i videregående skole som bor mer enn 4 km fra skolen
  • elever med særskilte behov

Nye elever ved Hasvik skole, bosatt i Breivikbotn, må søke om skoleskyss.

Nye elever som bor mer enn henholdsvis 2 / 4 km fra skolen de går på må søke.

Elever i grunnskolen som har vedtak må kun søke på nytt dersom de bytter skole eller flytter bosted.

Elever med særskilt behov for skyss må søke årlig.

Elever i videregående skole må søke hvert år.

Er du 15 år eller yngre, må foresatte stå for søknaden. For å søke om skoleskyss må du logge inn via ID-porten eller Min Id/ Bank-ID.

Bilde til skyssbevis lastes opp når du fyller ut søknaden.

For mer informasjon om skoleskyss se: http://snelandia.no/skoleskyss/generelt

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut