Hasvik kommunevåpen

Skolene fra 1. - 4. trinn og SFO åpner

Mandag 27.april åpner skolene fra 1.-4.trinn og SFO.

Hasvik kommune har fokus på at syke personer ikke skal være i skolen, god hygiene og redusert kontakthyppighet mellom personer.

Elever i 5.-10.trinn vil fortsatt få hjemmeundervisning.

 

Fredag 24.april er skole/SFO stengt for barnetilsyn da personalet må forberede åpning og få opplæring i smittevernsrutiner.

 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet informasjon til foreldre

https://www.udir.no/contentassets/a7d84e333b6c4391b3e212c1b9af6ef9/udir_forelderinfo_skole_bokmaal.pdf

 

Informasjon til foreldre på engelsk

https://www.udir.no/contentassets/a7d84e333b6c4391b3e212c1b9af6ef9/udir_forelderinfo_skole_bokmaal-en.pdf

Informasjon til foreldre på polsk

https://www.udir.no/contentassets/a7d84e333b6c4391b3e212c1b9af6ef9/polsk-udir_forelderinfo_skole.pdf

Informasjon til foreldre på russisk

https://www.udir.no/contentassets/a7d84e333b6c4391b3e212c1b9af6ef9/udir_forelderinfo_skole_russisk.pdf

Informasjon til foreldre på arabisk

https://www.udir.no/contentassets/a7d84e333b6c4391b3e212c1b9af6ef9/729597-udir_forelderinfo_skole_bokmaal-ara.pdf   

 

Del dette: