Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten finnes på alle skoler og er et sted du kan gå for å få en helseundersøkelse eller for å snakke med noen. Alle elever blir tatt godt imot og tjenesten har taushetsplikt.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. 
   
  Skolehelsetjenesten kan gi råd om fysisk, psykisk og seksuell helse, og jobber for å styrke skoleelevers mestring av hverdagen.
   
  Skolehelsetjenesten kan holde kurs og delta på foreldremøter og kan i noen tilfeller komme på hjemmebesøk.
   
  Som skoleelev kan du fritt bruke skolehelsetjenesten når du trenger å snakke med en voksen om noe som er vanskelig. 

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

  Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
   
  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helsesøstertjenesten
  Telefon:78 45 25 56 - 90 96 27 41
  Epost:helsesoster@hasvik.kommune.no
  Besøksadresse:Sykestuveien 13 9590 HASVIK

  Kontaktpersoner

  Navn:Ragnhild Torkildsen
  Tittel:Helsesøster
  Telefon:78 45 25 56
  Mobil:90 96 27 41
  Epost:
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:44
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31