Hasvik kommunevåpen

Skatteoppkreveren informerer

Frist for betaling av restskatt 2017 er 20. august.  Faktura og innbetalingsinformasjon er under utsendelse fra Skattedirektoratet.

Dersom du er elektronisk bruker,  vil faktura for restskatt og all annen informasjon være å finne i Altinn.

For nærmere informasjon viser vi til Skatteetatens sider http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skatteoppgjor/Restskatt/

Del dette: