Hasvik kommunevåpen

Serviceavdelingen

Serviceavdelingen er "hjertet og limet" i Rådhuset. Vårt arbeid består av å betjene kommunens innbyggere og å være støttespillere for intern drift og ellers utføre forefallende arbeid.

Vi er 2 ansatte på avdelingen.

Arbeidsoppgaver tillagt serviceavdelinga er bl.a.:

  • Møtesekretær for politiske beslutningsorgan
  • Kundebehandling og - betjening
  • Sentralbordtjeneste
  • Postbehandling
  • Forefallende sekretærarbeid
  • Informasjonsansvar for kommunens hjemmeside
  • Arkivarbeid og -ansvar
  • Noe saksbehandling
  • Systemansvar for saksbehandlingsprogrammer

Med "hjerte" i Rådhuset mener vi at alle besøkende som kommer til Rådhuset, skal henvende seg i resepsjonen. Her skal de få hjelp til å fylle ut skjema, skrive søknader, kopiere, sende fax, rettleding og veileding, alt etter behov. Siden Hasvik kommune er en fiskerikommune, fant vi det helt naturlig å utforme resepsjonen som et rorhus med registreringsnummer. Kvoter har det foreløpig blitt dårlig med. "Limet" fordi det til enhver tid skal være noen å treffe på Serviceavdelingen. Vi skal også vite hvor og når alle de andre på Rådhuset er mulig å treffe.

Kontaktinformasjon:

Hasvik kommune
Serviceavdelingen
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN

Telefon: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 15 08
E-post: postmottak@hasvik.kommune.no
Åpningstider: 08.00 - 15.30

Konsulent: Nina Nilsen
Direkte telefon: 78 45 27 03
E-post: nina.olsen@hasvik.kommune.no

Konsulent: Odd E. Michelsen
Direkte telefon: 78 45 27 04
E-post: odd.michelsen@hasvik.kommune.no

Del dette: